hindriks architecten
<<- Terug

In de zomer van 2015 is de IselingeHogeschool feestelijk geopend, in aanwezigheid van de minister, Jet Bussemaker. Het gebouw is geschikt gemaakt voor huidige en toekomstige onderwijsprogramma's. Een prominente positie is toegekend aan het KennisCentrumOnderwijs. Dit KCO speelt in hoge mate een faciliterende rol in het totale onderwijsprogramma en ligt centraal in het onderwijsgebouw.