hindriks architecten
<<- Terug

In het kader van het beeldend kunstfestival  "de smaak van van GOGH" ontwierp ik een atelierrumte, die geplaatst is in het edese cultuurcentrum Cultura. Eigenlijk was aan kunstenaarsvereniging PEK toegezegd, dat er in de foyer ruimte ter beschikking zou zijn om gedurende de zomermaanden een werk te maken. Mij leek het gepaster om die toegezegde ruimte letterlijk te vatten in een kist en daarmee het statement af te geven, dat "werken" de bezigheid is van een kunstenaar en dat dat "werken" getoond wordt. De ontwikkeling van het resultaat van werken, het werk, wordt impliciet zichtbaar.