hindriks architecten
<<- Terug

De opgave bestond erin, dat het gehele programma van het bestaande Westhoffhuis, een sociaal-culturele voorziening, nieuw gebouwd zou worden, aangevuld met 28 seniorenwoningen. Parkeren ten behoeve van het totale plan diende op eigen terrein te gebeuren. Onderstaand staat de projecttekst.                                                                                                         Programma   "naast (…) een locatie (…) voor cursussen en activiteiten is het Westhoffhuis ook een centrale ontmoetingsplek voor bewoners van Lunteren en omgeving."  Ons inziens is het gevraagde programma niet alleen gebaseerd op de functionele eisen en de stedenbouwkundige uitgangspunten, maar vooral ook gestoeld op de sociaal-maatschappelijke functie van het Westhoffhuis in Lunteren. Vanuit mijn kennis van Lunteren heb ik voor mijzelf een beeld gevormd van de ideale samenhang tussen de woonfunctie, de functie van het sociaal-culturele centrum en de stedenbouwkundige relatie tussen het Westhoffhuis en de omgeving. Dit beeld is het uitgangspunt voor het ontwerp. Binnen dit ontwerp hebben zowel de afzonderlijke delen als het totaal-ontwerp een architectonische, stedenbouwkundige en sociaal-maatschappelijke betekenis. Voor het Westhoffhuis ligt een parkje. Een groot deel van het jaar wordt dit niet of nauwelijks gebruikt. Een enkele keer word er een kunst- of antiekmarkt gehouden. Bij de jeu de boulle baan is praktisch nooit iemand te zien. Dat zou anders kunnen. Ik heb het cultureel plaza uit het programma laten aansluiten op deze buitenruimte. Bij mooi weer staan alle deuren open, is het terras ingericht en kan er vrijelijk in en uitgelopen worden. Als de weersomstandigheden het niet of in mindere mate toelaten, is het plaza nog steeds georiënteerd op het park en zichtbaar vanuit de Dorpsstraat. Een mooie plek voor een aantrekkelijke entree. Bij de gecombineerde plaza en entree steekt het dak beschermend uit over de gevel. Daarmee is een overdekte buitenruimte gecreëerd en tegelijk een sterk verband tussen binnen en buiten gelegd.                                                                                                                          Verbindingen vormen een belangrijk thema in het ontwerp. Door gebruik te maken van openslaande deuren is ook de grote zaal verbonden met de aanwezige parkaanleg. Door hoogteverschillen kijken de bezoekers vanuit het plaza in de iets lager gelegen grote zaal n heeft men zicht op de iets hoger gelegen centrale hal. Andersom kijken bewoners en bezoekers vanuit deze hal uit over het park en de straat, met als gevolg, dat alle ontmoetingsfuncties als het ware aan de Dorpsstraat liggen. Binnenin is een verbinding gelegd tussen de eerste en tweede verdieping, door met een organisch loopbruggenstelsel te werken in de binnenstraat. Tenslotte is er een visuele verbinding tussen plaza en de halfopen parkeervoorziening, die daardoor geen afgesloten unheimische sfeer krijgt, maar een landschappelijk karakter krijgt. De uitdaging van de opgave zit hem in de invlechting van het programma in het dorp. Daarnaast is het van belang dat de bebouwing zich voegt naar de maat en het karakter van het dorp. Om dit te bereiken is de maatvoering van d ontwerp afgeleid van de maten in de omgeving. Om die reden staan er spanten voor de gevel. Zij verzorgen de maatverkleining van het volume met behoud van de ruimtelijkheid en transparantie van het ontwerp. Bovendien is met de spanten de overgang van het gebouw naar de buitenruimte vormgegeven en een beschutte ruimte gecreëerd.