hindriks architecten
<<- Terug

De dubbele woning zal zijn gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, op de rand van de zuidveluwse eindmorenen met uitzicht over de Rijn. Vergroting van dit huis mocht mijns inziens het oorspronkelijke huis geen geweld aandoen, dus is er voor gekozen om het nieuwe volume trapsgewijs op de helling naar beneden uit te leggen. Meer nog dan de plattegrond is de hoogteopbouw bepalend geweest voor het ontwerp. Daarnaast leek het mij mooi, om het zicht op de Rijn dynamisch in te kaderen, dat wil zeggen, bij binnenkomst is er sprake van een smalle maar hoge omlijsting - gekscherend zei ik, dat je slechts een fragment van de schepen zou kunnen zien - maar in de woonkamer is het uitzicht voornamelijk breed. In dezelfde uitsprakensfeer: “je kan de scheepvaart volgen van Lobith tot Rotterdam.” Het zijn deze ideeën, die de ruimtematen, de detailleringen en de daglichttoetredingen hebben bepaald. Daarmee is er een huis ontstaan, dat door gelijkwaardigheid van doorsnede- en plattegrondontwerp rijk is aan ruimtelijke diversiteit.