hindriks architecten
<<- Terug

In eerste instantie werd er overwogen om de uitbreiding van de boerderij, de huisvesting van het bedrijfsgedeelte, in een zelfstandig gebouw onder te brengen. Voor de bebouwing op de kavel betekende dat echter een gebrek aan samenhang. Daarom is voorgesteld om het nieuwe gedeelte aan te laten sluiten op de bestaande boerderij. Voor- en achtererf werden op deze manier gescheiden én verbonden, terwijl de poort tevens de omlijsting vormt van het agrarisch erf, daar waar het bij een boerderij tenslotte om gaat. In de poort wordt een inzicht geboden in de stal en de erboven liggende zaal. Een brug verbindt de gebouwen functioneel met elkaar. Totale bruto vloeroppervlak: 850 m2